• Kişisel Bilgiler
  • Eğitim Bilgileri
  • Aile / İletişim Bilgileri
  • Genel Sorular
  • Genel Sorular - 2
  • Genel Sorular - 3
  • Genel Sorular - 4
  • Genel Sorular - 5
  • Genel Sorular - 6
  • SON

Kişisel Bilgiler

Adım 1

Eğitim Bilgileri

Adım 2Aile / İletişim Bilgileri

Adım 3

Bizi nereden duydunuz:GENEL SORULAR

-1-

Yüksekokulumuz ’da hangi ön lisans programında eğitim almak istiyorsunuz?
Programın Adı:


Nedeni:


İlk ve Ortaöğretiminiz sırasında katıldığınız ulusal / uluslararası yarışma ve aldığınız ödül var mı? Varsa ödüllerinizi en büyüğünden başlamak üzere yazınız.
Ulusal İse:
1.
2.
3.
Uluslararası İse:
1.
2.
3.

GENEL SORULAR

-2-

Tercih ettiğiniz Ön lisans programına kabul edildiğinizde ders başarısı için çalışmak dışında nasıl bir Akademik etkinlikte bulunmayı düşünüyorsunuz? (Proje yapmak, ürün tasarlamak vs.)
1.
2.


Sizi özel kıldığını düşündüğünüz üç özelliğinizi en baskın olanından başlayarak sıralayınız?
1.
2.
3.

GENEL SORULAR

-3-

Sizi özel kıldığını düşündüğünüz bu üç özelliğinizi nasıl saptadığınızı, günlük hayatta kullanma sıklığınızı ve nerelerde kullandığınızı birer örnekle açıklayınız.
1.
2.
3.


Okul hayatı dışında konunuz ile ilgili faydalı olabilecek aktiviteleriniz varsa yazınız (Part-time çalışma, hobiler, gönüllü etkinlikler vb. herşeyi yazabilirsiniz).
1.
2.
3.

GENEL SORULAR

-4-

Başvurduğunuz programda veya ilerdeki yaşamınızda yapacağınız mesleği zorlaştıracak bir bedensel engeliniz var mı?


Yükseköğrenim sonrası kariyer hedefleriniz nelerdir?


Kariyer hedeflerinizi belirlemede etken olan olay ya da kişiler varsa, onların sizi etkileme yollarını ve nedenlerini açıklayınız?


Lise not ortalamanız (100 üzerinden yazınız)


GENEL SORULAR

-5-

Akrabanız olmayan en fazla 3 profesyonel kişinin (Öğretmeniniz vb.) hazırladığı referans mektubunu gönderiniz
1.
2.
3.

GENEL SORULAR

-6-

Gerçekleştirmeyi düşündüğünüz Proje, ürün, fikir, eser vs. ile ilgili taslak çalışmaları (Metin-Görsel olarak) gönderiniz.
1.
2.

SON

SON

Daha önce başka bir kurum/okul/şahıs'tan belgelendirebileceğiniz başarı bursu aldınız mı? Aldığınız tüm bursları, burs veren yerin/kişinin adı ile yazınız.
1.
2.
3.
T.C Kimlik No:
Ad Soyad:
Okul Ad:
Okul Tür:
Öğrenci Tel:
Öğrenci E-Posta:


Yukarıdaki bilgiler ile başvuru yapmaktasınız. Onaylıyor musunuz?